Print
Sitemap
Hent selv byggetilbud fra de håndværkere du vælger!
Som noget nyt kan du nu selv vælge de håndværkere du vil indhente Gratis Byggetilbud fra. Søg på område og faggruppe og klik på "Tilbud" ud for den ønskede håndværker.

Klik for søgning


Kloakmestrenes Kvalitetskontrol


Kloakken – den glemte del af huset
 
Mange boligejere glemmer at få vedligeholdt kloakinstallationen, som omfatter rør, brønde og afløbsinstallationer i huset. Og det kan give ubehagelige overraskelser, hvis toilettet pludselig løber over, eller der bliver fri adgang for rotter.
 
Kloakrør og brønde ligger skjult under jorden, og de bliver derfor ofte glemt, når boligejerne vedligeholder deres hus. Men ligesom alle andre dele af huset skal også kloakinstallationen vedligeholdes og fornys; og her er det ikke nok at hælde en sjat afløbsrens i gulvafløbene i ny og næ. Klaus Ising Hansen, der er chefkonsulent i Kloakmestrenes Kvalitetskontrol, fortæller her, hvordan man vedligeholder kloakinstallationen.
 
Når kloakinstallationen bliver utæt
 
Den underjordiske kloakinstallation består af rør og brønde. Brønde bruges til at samle flere ledninger i samt til rensning og inspektion. Desuden sættes der nedløbsbrønde med et såkaldt sandfang i bunden ved tagnedløb og på befæstede arealer. Rørene afleder spildevandet fra hus og ud til den offentlige kloak.
 
Der kan opstå mange fejlkilder på en kloakinstallation, f.eks. kan rør og samlinger blive utætte, hvilket kan give problemer med trærødder i kloakken. Desuden betyder utætheder, at kloakvand kan løbe ud i undergrunden, eller at sand og jord trænger ind i kloakrøret og giver forstoppelse. Et andet alvorligt problem ved utætte rør er, at det giver adgang for rotter på grunden og i huset, hvilket giver husejeren store gener, forklarer Klaus Ising Hansen.
 
Hold uønskede gæster ude
 
Rotter bruger kloakken som transportveje og spisekammer, men de vil ikke bo eller føde deres unger i kloakker. Hvis rotter kan finde afløbsinstallationer med utætheder, giver det optimale levevilkår for dem, idet de så bygger reder ude i jorden eller under bygninger og derefter trænger ind og ud af kloakken via utæthederne.
 
Hvis man som husejer får mistanke om, at man har rotter, vil det være en god ide at kigge i brønde for at se, om der ligger ekskrementer fra rotter på banketterne, og at kontrollere, om der er rottehuller i haven. Et sikkert tegn er støj og skrabelyde i huset om natten.
 
Hvordan vedligeholdes kloakrørene – og hvor tit?
 
Hvis man gerne vil forebygge mod utætheder og deraf følgende rotteskader, er det ifølge Klaus Ising Hansen en god ide, at man hver femte år får udført en TV-inspektion af kloakinstallationen. Der er i dag en lang række autoriserede kloakmestre, der har TV-udstyr, og som er tilsluttet kontrolordning for TV-inspektion af afløbsinstallationer - i daglig tale DTVK.
 
Disse virksomheder udfører TV-inspektion efter standardiserede regler og optager kloakken på video. De afleverer et rapportskema til husejeren, der viser kloakkens tilstand. På den måde kan man sætte ind i tide og hindre, at der kommer rotter på besøg i huset, forklarer Klaus Ising Hansen.
 
Hvis det alligevel er gået galt
 
Hvis det alligevel er gået galt, og kloakken er stoppet, eller rotterne er kommet ind i huset, skal man kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at undersøge og reparere kloakken, da alt kloakarbejde på privat grund er underlagt autorisationsområdet og skal udføres af en autoriseret kloakmester, understreger Klaus Ising Hansen.
 
Han fortæller, at husejere, der selv udfører kloakreparationer eller får uautoriserede personer til det, kan få alvorlige og dyre problemer, når der på et senere tidspunkt opstår nye forsikringsskader, eller når huset skal sælges, fordi kloakinstallationen er fejlbehæftet og ulovlig.
 
Find en autoriseret kloakmester
 
På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, www.sik.dk, kan du finde en autoriseret kloakmestervirksomhed. På www.kloaksektionen.dk og på Dansk Byggeris hjemmeside, www.danskbyggeri.dk/find, kan du finde en lokal, autoriseret kloakmestervirksomhed, der er omfattet af Byg Garantiordning.
 
Læs mere om kontrolordningen for TV-inspektion af afløbsinstallationer på www.dtvk.dk. På www.kloakkontrol.dk kan du læse mere om Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.