Print
Sitemap
Hent selv byggetilbud fra de håndværkere du vælger!
Som noget nyt kan du nu selv vælge de håndværkere du vil indhente Gratis Byggetilbud fra. Søg på område og faggruppe og klik på "Tilbud" ud for den ønskede håndværker.

Ønsker du som fagmand synlighed på bygdanmark.dk eller medlemskab af organisationen?
Klik for at blive medlem af BYG DANMARK

Klik for søgning
Du er her: GARANTI » KA Byggegaranti

KA Byggegaranti


Som medlem af KA Byggegaranti opnås den bedste sikkerhed for at levere veludført, solidt og håndværksmæssig forsvarligt arbejde.
 
KA Byggegaranti er din ekstra sikkerhed for, at byggeriet og ansvaret tages alvorligt – og at du ikke lider et økonomisk tab, hvis der alligevel opstår fejl og mangler ved det udførte arbejde.
 
Strenge krav til medlemmerne
For at KA Byggegaranti kan fungere som et kvalitetsstempel, der sikrer private forbrugere godt håndværk, skal medlemmerne leve op til en række strenge krav. Først og fremmest skal virksomhederne leve op til sine forpligtelser omkring arbejdet og kvaliteten. I anden omgang er de forpligtet til at efterleve kendelser fra ankenævnet.
 
For at sikre KA Byggegaranti en høj troværdighed skal medlemmerne opfylde en række betingelser ved optagelsen. Og KA’s bestyrelse kan vælge at ekskludere en virksomhed, der ikke overholder sine forpligtelser eller på anden måde ikke lever op til foreningens idealer.
 
Hvem afgør om du har en sag?
Opdager du en fejl eller mangel ved arbejdet, bør du straks kontakte os, så vi i fællesskab kan se på problemet. I langt de fleste tilfælde finder vi en løsning i fred og fordragelighed – og vi vil sørge for at bringe sagerne i orden.
Kan vi ikke opnå enighed, har du muligheden for at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn, der er et uvildigt ankenævn med repræsenterer fra både forbrugere og brancheorganisationer.
 
Medlemmer af KA Byggegaranti, er forpligtet til at efterleve kendelser, der er afsagt af Håndværkets Ankenævn. Er virksomheden ikke i stand til at overholde denne forpligtelse, så kan du anmelde kravet til KA Byggegaranti senest to måneder.
 
Garantiordningen dækker op til 100.00 kr. inkl. moms pr. byggesag.